Gwaith Cyfredol:-

* Rheolwr Lleoliad - Dr Who (cyfres 13) (cyfres 12)

Cyrsiau diweddar:-

* Ionawr 2020 – Cwblhau cwrs Drôn i ennill PfCO gan y CAA
* Ffilm Cymru: Hyfforddiant Ffilm – Cwrs Rheolwr Lleoliad, Pinewood, Caerdydd
* Medi 2017 – Cwrs Tystysgrif gweithredu offer yr 'International Powered Access Federation' - Manceinion [IPAF (3a,3b) Offer Symudol Fertigol – Lifftiau Siswrn, Platfformau fertigol ar gyfer pobl, Bŵm Symudol – Bwmau hunanyriant]

Gwaith diweddar:-

* “Enid a Lucy " (Boom Cymru) - Llanelli / Abertawe / Y Barri / Penarth / Caerdydd
* The 1900 Island" (Wild Flame ar gyfer rhwydwaith BBC1 ) – Ynys Llanddwyn
* Rheolwr Lleoliad Cynorthwyol - “His Dark Materials" (Bad Wolf) – lleoliadau yn ardal Camlas Caerloyw a Sharpness
* ‘Traitors' Twenty Twenty Production, Caerdydd a Chanol Llundain
* Sgowtio a Rheolwr Lleoliad - Gangs of London - Pulse Films, Gogledd Cymru a Bannau Brycheiniog
* Rheolwr Lleoliadau Cynorthwyol - "A Discovery of Witches" (Bad Wolf) – lleoliadau yn Rhydychen a Bryste, gwaith stiwdio ac ar leoliad yn ardal Caerdydd.
* Sgowtio ar gyfer “Dr Who” (Rhifyn Nadolig) - Caerdydd
* Cynorthwyydd Lleoliadau – "Apostle" (Netflix) – ardal Port Talbot
* "Family Farm" (BBC1 – cyfres realiti) – Eryri
* Rheolwr Lleoliadau – Beddgelert (ffilm annibynnol) – Eryri
* Rheolwr Lleoliadau Cynorthwyol – golygfeydd ychwanegol "Byw Celwydd" – (Cyfres ddrama i S4C am wleidyddiaeth)
* Tua 6 mis o waith llawrydd gyda 'Location Solutions' (Gareth Skelding) yn Pinewood, Caerdydd - Show Dogs (20th Century Fox)
* Llawrydd fel cynorthwyydd Darllediadau Allanol Chwaraeon a holwr achlysurol – (Y Clwb) Rondo i S4C
* Cydlynydd Lleoliadau a Digwyddiadau ar gyfer cwmni Arlwyo i Deledu a Digwyddiadau am 10 mis yn 2016
* Gweithio ar raglen BBC "Proms in the Park" a gweithredu fel dyn camera ychwanegol ar ddogfen i S4C.

Gyrfa gynharach:-

* 9 mlynedd o brofiad yn rheoli digwyddiadau yng nghanolfan digwyddiadau hwylio mwyaf newydd a nodedig Cymru – Plas Heli, Pwllheli. (12 digwyddiad Hwylio o Safon Byd-eang, 1 Ewropeaidd a 77 digwyddiad Cenedlaethol)
* Arwain tîm yng ngofal cystadleuwyr yn rowndiau terfynol hwylfyrddio Gemau Olympaidd 2012 yn Weymouth
* 8 mlynedd o brofiad blaenorol fel dirprwy bennaeth yng nghanolfan gweithgareddau awyr agored ieuenctid Cymru yr Urdd yng Nglanllyn + 3 blynedd fel Hyfforddwr gweithgareddau dŵr ym Mhlas Menai, prif ganolfan chwaraeon dŵr Chwaraeon Cymru.
* Sefydlu a llwyfannu cyfres antur awyr agored ieuenctid a gomisiynwyd gan S4C.
* Cyn-Gadeirydd Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Cymru gyfan Urdd Gobaith Cymru - yn ymdrin â gweithgareddau mewn 2 wersyll antur trwy'r flwyddyn a digwyddiadau cyhoeddus a chwaraeon mawr.
* Gofal cwsmer, sgiliau rheoli a phrofiad o ymddangos ar cyfryngau – rhwydwaith a lleol.
* Gweithiwr tîm rhagorol ac unigolyn cydwybodol. Wedi arfer ag oriau hir ac afreolaidd.
* Cysylltiadau Rhwydweithio ledled Cymru.
* Cymwysterau Iechyd a Diogelwch, Cymorth Cyntaf, Morol, Arlwyo a Hyfforddi Hwylio.
* Trwydded Mynediad Pŵer IPAF
* Gweithgar, prydlon, brwdfrydig a chwmni da.
* Sgiliau a phrofiad TG ac Adnoddau Dynol.
* Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Wedi'i glirio i weithio gyda phlant.
* Trwydded Yrru ddilys a gyrrwr profiadol ar fan / bws mini a threlar.
* Tystysgrifau hyfforddi morol (Meistr Cychod hwylio / cwch pŵer a hyfforddwr hwylio).
* Dwyieithog
* Bob amser yn awyddus i ennill sgiliau ychwanegol a newydd.
* Cymhwyster Caniatâd CAA ar gyfer Gweithrediad Masnachol (PfCO) fel Peilot Drôn cymwys

Gweithgareddau amser hamdden:-

* Hwylio, sgïo, beicio, pêl-droed, rygbi, dringo creigiau, mynydda, aelod o gôr a chwaraewr cornet.
* Wedi hwylio mewn ras ar draws Môr Iwerydd, enillydd Ras Hwylio Ryngwladol Rownd Prydain a Ras Hwylio Rownd Iwerddon. Wedi cymryd rhan yn Ras Tri Chopa y DU.

Dr Who

Discovery of Whiches

Enid a Lucy

HIs dark Materials

Apostle

The family farm